Hvad søger du hjælp til?

Har du spørgsmål til elregningen, tekniske spørgsmål vedrørende strømmen, internet problemer eller...? Så skal vi guide dig hen til den rigtige hjemmeside.

goenergi

Er elhandler og kan hjælpe dig med din elregning, el-abonnement eller lignende, såfremt du er kunde hos goenergi

RAH Net

Er dit elnetselskab og er dem, der sørger for du har strøm i kontakten. De kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende status på drift, tekniske spørgsmål m.v.

RAH Fiberbredbånd

Er din Internet, TV og telefoni udbyder og kan hjælpe dig med dit abonnement, regning eller lignende, såfremt du er kunde hos RAH Fiberbredbånd.

Cookie- og Privatlivspolitik

Læs og forstå vores politikker inden for cookies og privatliv.

Hjemmesidens ejer og kontaktoplysninger

Denne hjemmeside er drevet og ejet af:
RAH a.m.b.a.
Ndr Ringvej 4
6950 Ringkøbing
Tlf. 97321455
Mail: rah@rah.dk
CVR nr. 64 59 63 14

Hvad er en cookie?

En cookie er en lille tekst-fil, som vi gemmer på din computer for at kunne holde styr på, hvad der sker under dit besøg og for at kunne genkende computeren. En cookie indeholder kun tekst, er ikke et program og indeholder ikke virus.

Hjemmesidens brug af cookies

Cookies er nødvendige for at få hjemmesiden til at fungere. Cookies hjælper os desuden med at få overblik over dit besøg på hjemmesiden, så vi løbende kan optimere og målrette hjemmesiden til dine behov og interesser. Cookies husker f.eks., hvad du har lagt i en eventuel indkøbskurv, om du tidligere har besøgt siden, om du er logget ind og hvilket sprog og valuta, du gerne vil have vist på hjemmesiden. Helt overordnet anvendes cookies således som del af vores service til at vise indhold, der er så relevant som muligt for dig.

Hjemmesiden bruger Google Analytics som et statistikværktøj til behandling af cookies. Du kan fravælge cookies fra Google Analytics, hvis du ønsker det. Se nærmere nedenfor. 

Sådan afviser eller sletter du dine cookies

Afvisning af cookies: Du kan altid afvise cookies på din computer ved at ændre indstillingerne i din Internet-browser. Hvor du finder indstillingerne afhænger af, hvilken browser du anvender. Du skal dog være opmærksom på, at hvis du gør det, er der mange funktioner og services, du ikke kan bruge, fordi disse funktioner og services forudsætter, at hjemmesiden kan huske de valg, du foretager.

Du kan fravælge cookies fra Google Analytics her.

Det er muligt at fravælge nogle annoncenetværk, der deler oplysninger på tværs af forskellige netværk her.

Sletning af cookies: Cookies som du tidligere har accepteret, kan efterfølgende slettes nemt. Benytter du en PC /computer med en nyere Internet-browser, kan du slette dine cookies ved at bruge genvejstasterne:  CTRL + SHIFT + Delete.

Virker genvejstasterne ikke, og/eller benytter du en MAC, skal du starte med at finde ud af, hvilken browser du bruger og herefter klikke på det relevante link:

Husk: Bruger du flere Internet-browsere, skal du slette cookies i dem alle.

Internet Explorer

Mozilla Firefox

Google Chrome

Opera

Safari

Flash cookies (alle browsere)

iPhone, iPad og andet fra Apple

Telefoner med Android styresystem

Telefoner med Windows 7

Har du spørgsmål?

Har du kommentarer eller spørgsmål i forbindelse med vores information og/eller behandling af personlige oplysninger, er du velkommen til at kontakte os.

 

RAH a.m.b.a. dataansvar og rolle

RAH a.m.b.a. (herefter RAH) behandler personoplysninger for andelshavere i forbindelse med afholdelse af den årlige ordinære generalforsamling og ekstraordinære generalforsamlinger.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan RAH behandler andelshavernes personoplysninger, og hvilke rettigheder de registrerede personer har i den forbindelse.

De oplysninger, som behandles, modtages dels fra den registrerede selv og dels fra datterselskabet RAH Net A/S, idet RAH Net A/S varetager oprettelse samt registrering af andelshavere.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.
Ndr. Ringvej 4
6950 Ringkøbing
Tlf: 97 32 14 55
CVR nr. 64 59 63 14
Mail: rah@rah.dk
Hjemmeside: https://www.rah.dk/

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. Du kan kontakte vores databeskyttelseskonsulent på sb@rah.dk.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere en fysisk person enten direkte via f.eks navn eller cpr.nr, eller indirekte via sammenholdning af flere data som f.eks. personlig mailadresse eller direkte telefonnummer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger for andelshavere:

Almindelige personoplysninger i forbindelse med tilmelding til generalforsamlingen som navn, adresse og evt. mailadresse samt oplysning om deltagelsen.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med vores databehandling af de indsamlede personoplysninger er:

Administration af forhold vedrørende andelshavere, herunder afvikling af den årlige generalforsamling.

Retsgrundlaget, som ligger til grund for behandling af personoplysninger til formålet, er:

Behandlingen er nødvendig for at overholde en retslig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, jf. artikel 6, stk. 1 litra c.

RAH har en legitim interesse i at foretage behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af dine personoplysninger

RAH videregiver kun dine personoplysninger til andre, såfremt der en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for administration af forholdene vedrørende andelshavere. Oplysninger om en andelshavers deltagelse i generalforsamlingen videregives til datterselskabet RAH Net A/S, idet RAH Net A/S varetager oprettelse og registrering af andelshavere, og dermed kan verificere den enkelte deltagers status som andelshaver.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, der er et sagligt formål hermed. Således opbevares dine personoplysninger om deltagelse i generalforsamlingen, indtil referatet er godkendt. Herefter slettes oplysningerne.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder kan du kontakte vores persondatakonsulent på SB@rah.dk. Vi vil gøre vores yderste for at besvare henvendelsen hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen, med mindre indsigtsanmodningen har et stort omfang, som gør, at vi ikke kan nå det inden for en måned. I så fald er svarfristen 3 måneder, jf. artikel 12 i persondataforordningen.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

RAHs dataansvar og rolle

RAH koncernen (herefter RAH) består bl.a. af goenergi a|s, RAH Net A/S, RAH Service A/S (herefter RAH Service) og Ringkøbing Amts Højspændingsforsyning a.m.b.a.

RAH Service behandler personoplysninger for kontaktpersoner hos leverandører som led i den almindelige varetagelse af indkøb af varer og ydelser for selskaberne i RAH.

Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan RAH behandler personoplysninger i leverandørforhold, og hvilke rettigheder de registrerede personer – kontaktpersoner – har i den forbindelse.

De oplysninger som behandles, modtages typisk fra den registrerede selv eller fra den leverandør, hvor personen er ansat.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

RAH Service A/S
Ndr. Ringvej 4
6950 Ringkøbing
CVR nr. 25 81 00 07
Tlf: 97 32 14 55
Mail: rah@rah.dk
Hjemmeside: https://www.rah.dk/

Har du spørgsmål om vores behandling af dine personoplysninger, er du til enhver tid velkommen til at kontakte os herom. Du kan kontakte vores databeskyttelseskonsulent på sb@rah.dk.

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er oplysninger, der kan identificere en fysisk person enten direkte via f.eks navn eller cpr.nr, eller indirekte via sammenholdning af flere data som f.eks. personlig mailadresse eller direkte telefonnummer.

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger:

Almindelige personoplysninger i forbindelse med dit hverv som kontaktperson hos en af vores leverandører som navn, direkte arbejdstelefonnummer og –mailadresse samt stillingsbetegnelse.

Formål med behandling og retsgrundlag

Formålet med vores databehandling af de indsamlede personoplysninger er:

Administration af leverandørforholdet om levering af varer og ydelser til RAH, herunder indledende dialog om indgåelse af en aftale.

Retsgrundlaget, som ligger til grund for behandling af personoplysninger til formålet, er:

Behandlingen er nødvendig for opfyldelse af en aftale med RAH om levering af varer eller ydelser, jf. artikel 6, stk. 1, litra b i persondataforordningen.

RAH har en legitim interesse i at foretage behandlingen, jf. artikel 6, stk. 1, litra f.

Videregivelse af dine personoplysninger

RAH videregiver kun personoplysninger til andre, såfremt der en forpligtelse hertil via lovgivning, eller i det omfang det er nødvendigt for, at leverandøren kan opfylde sin aftale om levering af varer og ydelser til RAH.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Dine personoplysninger opbevares så længe, vi har en aftale om levering af varer eller ydelser, hvor du er kontaktperson. Ved ophør af leverandørforholdet opbevares dine personoplysninger så længe, der er et sagligt formål hermed. Således opbevares oplysninger, der er en del af regnskabsmateriale i fem år i overensstemmelse med bogføringsloven samt oplysninger, der indgår i nødvendig dokumentation for en eventuel reklamationssag, så længe garantiperioden løber og oplysninger, der kan være relevante for et eventuelt retskrav opbevares i tre år i henhold til forældelsesloven eller til kravet er endelig afgjort ved en retsinstans.

Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at få indsigt i dine oplysninger og få rettet eventuelle fejl. Du har i visse tilfælde ret til at få slettet dine oplysninger, få begrænset behandlingen, gøre indsigelse mod behandlingen og få dine oplysninger udleveret digitalt.

Ønsker du at gøre brug af ovenfor nævnte muligheder kan du kontakte vores persondatakonsulent på SB@rah.dk. Vi vil gøre vores yderste for at besvare henvendelsen hurtigst muligt og senest en måned efter modtagelsen, med mindre indsigtsanmodningen har et stort omfang, som gør, at vi ikke kan nå det inden for en måned. I så fald er svarfristen 3 måneder, jf. artikel 12 i persondataforordningen.

Du kan klage over behandling af dine personoplysninger til Datatilsynet. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.