Hvad søger du hjælp til?

Har du spørgsmål til elregningen, tekniske spørgsmål vedrørende strømmen, internet problemer eller...? Så skal vi guide dig hen til den rigtige hjemmeside.

goenergi

Er elhandler og kan hjælpe dig med din elregning, el-abonnement eller lignende, såfremt du er kunde hos goenergi

RAH Net

Er dit elnetselskab og er dem, der sørger for du har strøm i kontakten. De kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende status på drift, tekniske spørgsmål m.v.

RAH Fiberbredbånd

Er din Internet, TV og telefoni udbyder og kan hjælpe dig med dit abonnement, regning eller lignende, såfremt du er kunde hos RAH Fiberbredbånd.

Rolle i området

RAH vil gerne tage initiativ til at skabe udvikling i området, så tingene ikke går i stå.

Ansvar for udvikling i området

Vi bor i en egn, hvor vi ikke kan forvente, at tingene kommer af sig selv. RAH føler derfor også et ansvar for at tage initiativer for at skabe udvikling. Det er vigtigt at vores område udvikles, ellers vil der være risiko for, at tingene går i stå. RAH vil gerne udvikling – både for RAH og det område, som vi hører til.

Udrulning af fiberbredbånd i området

Vores egn skal forblive et godt sted at bo og et godt sted at drive erhverv. Derfor bakker vi op om området blandt andet med udrulning af fiberbredbånd til andelshavere, og andre aktiviteter, hvor udvikling og fællesskab er vigtigere end profit.

RAH tager del i den grønne omstilling

Dette gøres blandt andet ved at udbringe viden om klima og energi, således vi kan være med til at klæde næste generation på til de udfordringer, vi står overfor med klimaforandringer. Det sker blandt andet ved fagligt samarbejde med områdets skoler og gymnasier. 

Derfor støtter RAH også op om Oplevelsesparken Naturkraft, som er en fysisk og virtuel videnspædagogisk formidlingsplatform med særlig fokus på, at børn og unge får en bedre forståelse for sammenspillet mellem naturens kræfter og mennesker, således man fremover kan danne grobund for en mere bæredygtig levevis.

Læs mere omkring vores støtte til klimaspil på Naturkraft.

Nedbringelse af CO2-udslip

RAH har som alle andre energiselskaber en pligt til at deltage i Danmarks nedbringelse af CO2-udslip. Det gør RAH blandt andet ved at opsætte ladestandere til elbiler. Herved er vi med at sikre en infrastruktur i vores område, hvor elbiler nu og i fremtiden kan oplades.

Læs mere omkring vores investering i app udvikling til at fremme den grønne omstilling. Du kan også læse om vores ladestandere her 

RAH har årligt et energisparemål, som skal indberettes til Energistyrelsen.

Andelshaver udtaler

Andelstanken lever og er stadig relevant...

Dog kræver det fra ledelsen løbende justeringer for at opretholde dynamikken og konkurrenceevnen. RAH er en god repræsentant for andelstanken gennem tydelig værdiskabelse og fokus på det, der gavner andelshaverne. Godt, at RAH har ikke glemt det, som selskabet er kommet af.
Asger Krogsgaard