Hvad søger du hjælp til?

Har du spørgsmål til elregningen, tekniske spørgsmål vedrørende strømmen, internet problemer eller...? Så skal vi guide dig hen til den rigtige hjemmeside.

goenergi

Er elhandler og kan hjælpe dig med din elregning, el-abonnement eller lignende, såfremt du er kunde hos goenergi

RAH Net

Er dit elnetselskab og er dem, der sørger for du har strøm i kontakten. De kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende status på drift, tekniske spørgsmål m.v.

RAH Fiberbredbånd

Er din Internet, TV og telefoni udbyder og kan hjælpe dig med dit abonnement, regning eller lignende, såfremt du er kunde hos RAH Fiberbredbånd.

Vores værdier

Vores værdier er kernen i virksomheden – det er vigtigt for os at vise ansvar og ordentlighed

RAHs værdier er ansvarsfuld og ordentlig

For RAH er det værdier, der aldrig går af mode. Det er værdier, der har præget RAH, lige siden selskabet så dagens lys tilbage i 1925. Vi synes ordene har god klangbund i RAH som kundeejet energiselskab, i det som vi står for, i den egn vi hører hjemme i, og i medarbejdernes tilgang til opgaverne i det daglige arbejde. Vi står på mål for disse værdier – både i det vi gør, og det vi siger.

Tryghed af værdier

Som kundeejet selskab er det absolut vitalt, at kunderne/ejerne/andelshaverne – kært barn har mange navne – oplever en tryg forvaltning af deres værdier. RAHs bestyrelse har derfor i marts 2019 udarbejdet en politik for værdiskabelse.

RAH bakker op 

RAH bakker fuldt og helt op om ”Anbefalinger for god selskabsledelse”, som er udarbejdet af sektoren sammen med eksperter udefra.

Der er 15 anbefalinger, som energiselskaberne i Danmark har givet hinanden og omverdenen håndslag på at tage til sig og lave årlig afrapportering på. Anbefalingerne er opbygget efter princippet om ”Følg – eller forklar”.

Alle energiselskaber i Danmark er ikke ens. Vi har forskellige ejerformer, størrelse, virkeområder og aktiviteter. Det er således helt fair, at man ikke følger en anbefaling, så længe man kan forklare, hvorfor den valgte løsning passer bedre til selskabet.

Det giver åbenhed og transparens, som igen giver tryghed for kunder/ejere/andelshavere og det omkringliggende samfund.

Andelshaver udtaler

Det betyder meget at RAH bakker om om kulturlivet...

 

For kulturlivet i vores område betyder det meget, at RAH bakker op om de tiltag der skaber energi mellem mennesker. Jeg tror, at det kommer af, at RAH kommer fra vores område og hører til her.
Anton Bjerg

 

God selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner