Hvad søger du hjælp til?

Har du spørgsmål til elregningen, tekniske spørgsmål vedrørende strømmen, internet problemer eller...? Så skal vi guide dig hen til den rigtige hjemmeside.

goenergi

Er elhandler og kan hjælpe dig med din elregning, el-abonnement eller lignende, såfremt du er kunde hos goenergi

RAH Net

Er dit elnetselskab og er dem, der sørger for du har strøm i kontakten. De kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende status på drift, tekniske spørgsmål m.v.

RAH Fiberbredbånd

Er din Internet, TV og telefoni udbyder og kan hjælpe dig med dit abonnement, regning eller lignende, såfremt du er kunde hos RAH Fiberbredbånd.

God selskabsledelse

RAH bakker fuldt og helt op om Green Power Denmarks “Anbefalinger til god selskabsledelse i forbrugerejede forsyningskoncerner”, som er udarbejdet af sektoren sammen med eksperter udefra.

Alle energiselskaber i Danmark er ikke ens

Der er 25 anbefalinger, som energiselskaberne i Danmark har givet hinanden og omverdenen håndslag på at tage til sig og lave en årlig afrapportering på. Anbefalingerne er opbygget efter princippet om ”Følg – eller forklar”. Alle energiselskaber i Danmark er ikke ens. Vi har forskellige ejerformer, størrelse, virkeområder og aktiviteter. Det er således helt fair, at man ikke følger en anbefaling, så længe man kan forklare, hvorfor den valgte løsning passer bedre til selskabet. Det giver åbenhed og transparens, som igen giver tryghed for kunder, andelshavere og det omkringliggende samfund.
På baggrund af erfaringerne indtil nu er anbefalingerne blevet opdateret. De 23 anbefalinger er blevet til 25, der gælder fra regnskabsåret 2023.

Som andelshaver vil RAH sikre dig en tryg forvaltning af deres værdier

RAHs bestyrelse har udarbejdet en politik for værdiskabelse, som har til formål at synliggøre den værdi, vi skaber. Som kundeejet selskab er det absolut vitalt, at ejerne/andelshaverne oplever en tryg forvaltning af deres værdier.

RAH sikrer transparens og ordentlighed for andelshaverne

Transparens og ordentlighed handler om at andelshaverne/ejerne naturligvis skal kunne følge med i at tingene i RAH foregår på god vis, og at der træffes fornuftige og sunde beslutninger med afsæt i såvel de værdier og det fællesskab RAH bygger på, som god forretningspolitik.
RAH har derfor udarbejdet en vederlagspolitik og offentliggør årligt det samlede vederlag, som hvert enkelt bestyrelsesmedlem og medlem af direktionen modtager.

Andelshaver udtaler

RAH kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling...

 

Jeg tror RAH kommer til at spille en vigtig rolle i den grønne omstilling i vores område – og vil løse opgaven på en god måde. Dejligt, at vi kan selv i vores område – for RAH er jo dit og mit.
Carl Erik Kristensen