Hvad søger du hjælp til?

Har du spørgsmål til elregningen, tekniske spørgsmål vedrørende strømmen, internet problemer eller...? Så skal vi guide dig hen til den rigtige hjemmeside.

goenergi

Er elhandler og kan hjælpe dig med din elregning, el-abonnement eller lignende, såfremt du er kunde hos goenergi

RAH Net

Er dit elnetselskab og er dem, der sørger for du har strøm i kontakten. De kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende status på drift, tekniske spørgsmål m.v.

RAH Fiberbredbånd

Er din Internet, TV og telefoni udbyder og kan hjælpe dig med dit abonnement, regning eller lignende, såfremt du er kunde hos RAH Fiberbredbånd.

Whistleblower ordning

Vores whistleblowerordning giver alle typer af interessenter mulighed for at lave anonyme indberetninger ved begrundet mistanke om alvorlige forhold eller ulovligheder.

Whistleblower-ordning hos RAH a.m.b.a.

RAH’s whistleblower-ordning giver alle andelshavere m.fl., herunder medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer samt koncernens øvrige interessenter, mulighed for at foretage anonyme indberetninger, hvis man har en begrundet mistanke om alvorlige og kritisable forhold eller ulovligheder.

Whistleblower-ordningen er et supplement til den interne dialog og generelle åbenhed. Ordningen er tiltænkt anvendt i de situationer, hvor forholdet ikke kan håndteres inden for den eksisterende organisation.

 

Ordningen administreres af en uafhængig part, nemlig Hulgaard Advokater og indberetninger kan foretages anonymt, hvis det ønskes.

Du kan foretage indberetning og finde yderligere information om brugen af ordningen og se procedure for håndtering af indberetning via whistleblower-indberetningssystemet.

Tilgå indberetningssystem