Hvad søger du hjælp til?

Har du spørgsmål til elregningen, tekniske spørgsmål vedrørende strømmen, internet problemer eller...? Så skal vi guide dig hen til den rigtige hjemmeside.

goenergi

Er elhandler og kan hjælpe dig med din elregning, el-abonnement eller lignende, såfremt du er kunde hos goenergi

RAH Net

Er dit elnetselskab og er dem, der sørger for du har strøm i kontakten. De kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende status på drift, tekniske spørgsmål m.v.

RAH Fiberbredbånd

Er din Internet, TV og telefoni udbyder og kan hjælpe dig med dit abonnement, regning eller lignende, såfremt du er kunde hos RAH Fiberbredbånd.

Generalforsamling

Er for dig som gerne vil have indflydelse og være opdateret på alle tiltag

Hvem kan tilmelde sig?

Generalforsamlingen er for alle medejere/andelshavere og er selskabets øverste myndighed. Man er medejer/andelshaver, når man er registreret som forbruger på en måler med direkte nettilslutning i vores forsyningsområde.

Hvis du er netkunde i det tidligere MES område, er du andelshaver i MES a.m.b.a.

Se her om du er medejer

Indkaldelse til generalforsamling

Generalforsamlinger indkaldes af bestyrelsen med mindst 14 dages og højest 4 ugers varsel – indkaldelse med angivelse af dagsorden kan ses ved bekendtgørelse i dagspressen, ved opslag på selskabets hjemmeside eller ved direkte meddelelse til hver enkelt medejer pr. e-mail eller almindelig post efter bestyrelsens bestemmelse.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år inden 1. juni. 

Forslag, der af medejerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal indsendes skriftligt til selskabet inden den 1. april.

Ønsker du at vide mere…

Læs mere om vores vedtægter fra vores generalforsamlinger