Hvad søger du hjælp til?

Har du spørgsmål til elregningen, tekniske spørgsmål vedrørende strømmen, internet problemer eller...? Så skal vi guide dig hen til den rigtige hjemmeside.

goenergi

Er elhandler og kan hjælpe dig med din elregning, el-abonnement eller lignende, såfremt du er kunde hos goenergi

RAH Net

Er dit elnetselskab og er dem, der sørger for du har strøm i kontakten. De kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende status på drift, tekniske spørgsmål m.v.

RAH Fiberbredbånd

Er din Internet, TV og telefoni udbyder og kan hjælpe dig med dit abonnement, regning eller lignende, såfremt du er kunde hos RAH Fiberbredbånd.

RAH Koncernen

RAH er siden sin start for snart 100 år siden vokset sig større – både ved fusioner og opkøb, og ved at nye aktiviteter er kommet til.

RAH er en moderne energikoncern.

Koncernen – som det fremgår af koncerndiagrammet – er organiseret gennem en række selskaber, der helt eller delvist er ejet af RAH.

RAH er et andelsselskab, der er ejet af kunderne. Moderselskabet er således RAH a.m.b.a. Tilbage i 2000 med elreformen stiftes en række datterselskaber. Nettet skilles ud i et netselskab – RAH Net A/S. Der stiftes et serviceselskab, der varetager opgaverne i koncernen – RAH Service A/S. Efterfølgende stiftes forud for engrosmodellen i 2016 et elhandelsselskab – RAH Elhandel A/S, der efterfølgende er navneændret til go’energi A/S som vi kender i dag.

RAH Elhandel fusionerer og får nyt navn

Koncernen udfører opgaverne med baggrund i domicilet på Ndr. Ringvej 4 i Ringkøbing. Der er for nærværende ca. 57 dedikerede medarbejdere i RAH koncernen. Hertil løses opgaver af andre selskaber, hvor RAH har medejerskab. Dette er valgt, hvor skalafordele og særlige kompetencer er nødvendige. Scanenergi A/S og Vestjyske Net 60 kV A/S er begge gode eksempler på denne strategi.

Medarbejderne er organiseret efter deres opgaveudførelse. Med engrosmodellen tilbage i 2016 betyder dette en meget klar rollefordeling mellem netselskabets opgaver og elhandelsselskabets opgaver. Dette betyder også, at medarbejderne i dag er funktionelt adskilt, som loven tilsiger, for at sikre disse rene snitflader mellem de 2 selskabstyper. Opgaverne i dag er i højere grad specialiserede opgaver, hvor særlige kompetencer er nødvendige.

Der udføres også opgaver for eksterne parter. De kompetencer som RAH besidder er i flere henseender efterspurgte af eksterne parter. Typisk i forbindelse med udbygning eller vedligeholdelse af større virksomheders ”lokale elnet”, er RAHs kompetencer på højspændingsnetttet (10 kV og op) efterspurgte.

RAH er en moderne virksomhed, hvor medarbejderne sjældent forlader os. Vi har for nærværende anslået 57 medarbejder i koncernen med en gennemsnitlig anciennitet på ca. 15 år. Medarbejderne er vores vigtigste ressource, hvorfor vi passer godt på dem. Vi er glade for at kunne bidrage til områdets beskæftigelse.

RAH a.m.b.a.

Er moderselskab for koncernen. Koncernen har en bestyrelse på 5 personer, der vælges på generalforsamlingen. Generalforsamlingen, som består af selskabets andelshavere, er selskabets højeste myndighed.

RAH Holding A/S

Har til formål at fungere som holdingselskab, herunder gennem sine datterselskaber at drive elforsyningsvirksomhed samt handel, anlægsarbejder, projektering, rådgivning, service, administration og udlejning af ejendom. Selskabet er 100% ejet af RAH a.m.b.a.

RAH Net A/S

Har til formål at drive net virksomhed til bevilling efter elforsyningsloven. Pr. 1. januar 2017 er selskabet fusioneret med MES Net A/S. Selskabet er 68% ejet af RAH Holding A/S.

RAH Service A/S

Har til formål at udbygge og vedligeholde RAH Net A/S´ ledningsnet, administration, kundeafregning for koncernen, udlejning af ejendom og udføre opgaver for eksterne kunder. Selskabet er 100% ejet af RAH Holding A/S.

go’energi A/S

Har til formål at drive handel med energi. Ejerkredsen i selskabet blev pr. 1. juli 2018 udvidet til også at omfatte Thy-Mors Energi. Selskabet ejes af RAH Holding A/S (40%), MES a.m.b.a. (20%) og Thy-Mors Energi Handel A/S (40%).

N H Vind 16 ApS

Har til formål at producere vedvarende energi og sælge denne. Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), Thy-Mors Energi Produktion A/S (33,33%), Vestforsyning Erhverv A/S (33,33%).

Scanenergi Holding A/S

Har til formål at drive handel, porteføljeforvaltning, energioptimering og handel med energibesparelser. Hertil balanceansvar. Selskabet ejes af 17 danske selskaber. RAH a.m.b.a. har en ejerandel i selskabet på 21,51%.

Vestjyske Net 60 kV A/S

Er et transmissionsselskab, der ejer og driver 60 kV efter bevilling. RAH Net A/S har en ejerandel i selskabet på 23,40%.

RGT Holding A/S

Har til formål at drive installationsvirksomhed og salg. Selskabet ejes af RAH Holding A/S (33,33%), GEV A/S (33,33%) og Thy-Mors Energi A/S (33,33%).

RAH Fiberbredbånd A/S

Har til formål at opbygge og levere fiberinfrastruktur og indholdstjenester samt dermed forbundne aktiviteter. Selskabet er ejet af RAH Holding A/S (45%), Eniig Fiber A/S (45%) og Thy-Mors Energi Fibernet A/S (10%).

Visue A/S

Har til formål at drive et SCADA/DMS system, som er et netovervågnings- og fjernstyringssystem. Selskabet er ejet af 11 selskaber. RAH Service A/S har en ejerandel i selskabet på 6,10%.

Nørhede – Hjortmose Besøgscenter ApS

Har til formål at eje og drive teknik- og servicebygning for Nørhede – Hjortmose Vindmøllepark samt det tilknyttede besøgscenter. Selskabet er ejet af RAH Service A/S (56%) og Nørhede – Hjortmose Vindudvikling ApS (44%).