Hvad søger du hjælp til?

Har du spørgsmål til elregningen, tekniske spørgsmål vedrørende strømmen, internet problemer eller...? Så skal vi guide dig hen til den rigtige hjemmeside.

goenergi

Er elhandler og kan hjælpe dig med din elregning, el-abonnement eller lignende, såfremt du er kunde hos goenergi

RAH Net

Er dit elnetselskab og er dem, der sørger for du har strøm i kontakten. De kan hjælpe dig med spørgsmål vedrørende status på drift, tekniske spørgsmål m.v.

RAH Fiberbredbånd

Er din Internet, TV og telefoni udbyder og kan hjælpe dig med dit abonnement, regning eller lignende, såfremt du er kunde hos RAH Fiberbredbånd.

Fiberbredbånd

Fiberbredbånd gør det muligt for dig at koble lynhurtigt på internettet, telefoni og TV. 

God infrastruktur for både familier og virksomheder

I bestræbelserne på at fastholde Vestjylland som et godt sted at bosætte sig som familie og etablere sig som erhvervsvirksomhed, er en øget adgang til digital infrastruktur vital. Vi ved på vores egn, at sådanne ”goder” ikke kommer af sig selv, men at sådanne tiltag alene kommer ved at løfte i flok, og her kommer RAHs DNA – andelstanken – til sin berettigelse.

For RAH er det naturligt at bidrage til områdets udvikling – også den digitale udvikling. Både pensionister og erhvervsaktive, fastboende og turister forventer i dag en relevant digital infrastruktur.

Fiberbredbånd til Vestjylland

RAH stiftede i 2015 sammen med Fiberbackbone og Eniig Fiber (nu Norlys) selskabet RAH Fiberbredbånd A/S. Selskabet har til formål at levere fiberbredbånd til Vestjylland. I dag ejer vi RAH Fiberbredbånd sammen med Norlys og Thy-Mors Energi.

Værdi for andelshaverne

Selskabet ruller fiber ud, hvor det forretningsmæssigt giver mening. Der er allerede etableret fibernet i store dele af RAHs forsyningsområde. Rigtig mange kunder har allerede taget godt imod selskabet, og det glæder os, at vi kan skabe værdi for vores andelshavere.

Vil du vide mere om RAH Fiberbredbånd?

Du kan finde meget mere om RAH Fiberbredbånd A/S ved at fortsætte til deres egen side